חותמת פלאש -EOS-10 עם דיו על בסיס שמן המאפשר החתמות…

שטח החתמה 12/27

 

מציג תוצאה אחת